PIRKIMAS

Perkant prekes ar paslaugas, Jūs sudarote sutartis su UAB "Atradėjas", įmonės kodas: 304710680, veiklos adresas Kaunas, V. Krėvės pr. 104J, 50381 Kaunas, juridinių asmenų registro tvarkytojas: valstybė įmonių registrų centro Kauno filialas.
Prekių pirkimas
Prekių pirkimas ir užsakymas atliekamas šioje internetinės svetainės kataloguose arba susisiekus su vadybininku nurodytais kontaktais. Jūsų patogumui siūlytume užsiregistruoti, taip pirkėjui ir pardavėjui bus lengviau koreguoti informaciją, kontaktuoti, liks pirkimų archyvas.

Svetainėje galima suformuoti prekių krepšelį ir neregistruotiems vartotojams, Jums reikės užpildyti pirkėjo informaciją: Vardas, Pavardė, adresas, telefonas ir elektroninio pašto adresas.  Pagal Jūsų pateiktą informaciją ir užsakytas prekes Jums bus išrašyta ir pateikta išankstinė PVM sąskaita - faktūra.

Prekių pirkimo momentas prasideda nuo laiko, kuomet UAB "Atradėjas" nurodytoje banko sąskaitoje matomas apmokėjimas. Tai negalioja, jei individualiu sutarimu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sutartas kitas atsiskaitymo būdas.
Apmokėjimas
Užsakius  prekes mes Jums atsiųsime išankstinę PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui.

Apmokėjimai atliekami į nurodytą UAB "Atradėjas"  Siauliu Bankas, AB saskaitą. Pavedimai atlikti iš kitų bankų, arba nurodant ne visus duomenis,  mus pasiekia per skirtingą ir/ar ilgesnį laikotarpį.

Apmokant išankstinę sąskaitą-faktūrą (-as) Jums būtina nurodyti:

    *   "Gavėjo pavadinimas": UAB "Atradėjas"
    *   "Gavėjo saskaita": LT207180900033467305
    *   "Mokėjimo paskirtis" nurodyti Jums išrašytos sąskaitos-faktūros serijos numerį
    *   "Gavėjo kodas" , arba "Gavėjo kodas informacinėje sistemoje": 30471068
    *   "Apmokėjimo suma" (tai galutinė suma kuri nurodyta išsankstinėje sąskaitoje-faktūroje )


Prekių pristatymas
    * UAB "Atradėjas" bendradarbiauja su šiomis siuntų tarnybomis: UAB "DPD Lietuva"  ir  Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra"
    * Prekių pristatymo laikotarpis gali svyruoti nuo kelių valandų iki 4 darbo dienų, priklausomai nuo užsakytos prekių grupės, kiekio ir pasirinkto pristatymo būdo.
    * Apie prekių pristatymo laiką būsite informuoti.
    * Jei partnerių sandėliuose ir Lietuvoje prekės nėra, apie tokią situaciją informuosime, sąskaitos nebus paruošiamos užsakovui,  jei nėra atskiro individualaus susitarimo.
    * Prekių pristatymo kainos priklauso nuo siuntų paslaugas atliekančios įmonės įkainius. Individualių susitarimų būdų, galimos derybos dėl pristatymo apmokėjimo kompensavimo UAB "Atradėjas" įmonės sąskaita, atsižvelgiant į užsąkytų prekių kiekius ir jų vertes. 
    * Pristatymo diena skaičiuojama nuo tos dienos, kai UAB "Atradėjas" nurodytoje apmokėjimo sąskaitoje matoma pervesta pinigų suma už pasirinktą prekių krepšelį.
    * Prekių pristatymą atlieka samdomos siuntų tarnybos ir kurjerių įmonės. 
    * Siunčiamas prekes apdraudžia UAB "Atradėjas".

Prekių atsimėmimas iš LP EXPERESS 24 terminalų Lietuvoje

Detali instrukcija svetainėje: www.lpexpress.lt 

Keitimas ir grąžinimas

Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Jeigu turėsite kokių nors problemų dėl prekių kokybės, rekomenduojame Jums kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją Jūs rasite prekės garantiniame talone.Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tuomet, kai jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, yra uždėtas pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas.Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimu metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Ištrauka iš naudojimosi taisyklių:

9. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
9.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
9.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
9.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@atradejas.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
9.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.
9.2.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
9.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
9.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
9.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
9.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
9.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.2.1 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.2.1 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 9.2.1 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
9.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@atradejas.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
9.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
9.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
9.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
9.2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.2.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.2.8. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
9.2.9. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose). Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. 
9.3. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 9.1, 9.1.1- 9.2.9 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 
9.3.1. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.3.2. Pasinaudojus Taisyklių 9.1.1- 9.2.9 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklių punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
9.3.3. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą.
9.3.4. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo šiems punktams:
•Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas,
•Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. 
•Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
9.3.5. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo dėl 9.1-9.3.4 punktų.
Garantinis aptarnavimas
Garantinius aptarnavimus atlieka  oficialūs prekių importuotojai, todėl kiekvienos grupės prekės gali turėti skirtingus garantinio aptarnavimo serviso adresus. UAB "Atradėjas" neapmoka patirtų išlaidų siunčiant prekes į garantinį aptarnavimą išskyrus atvejus, jei sutarta individualiai dėl galimų išlaidų.

Programinės įrangos diegimas
Ne visos prekės iš tiekėjų ar gamintojų  būna su paruošta programine įranga, todėl Pirkėjui užsakant programinės įrangos įdiegimo paslaugą, jos įdiegimas gali užimti papildomą laiką, todėl prekių pristatymo trukmė gali būti ilgesnė nei numatyta iki 4 darbo dienų. Jei pardavėjas numatys, kad pristatymo trukmė gali būti ilgesnė nei 4 darbo dienos nuo užsakytos prekės apmokėjimo, tuomet prieš paruošiant išankstinę apmokėjimo sąskaitą, informuos papildomai ir sutars dėl pristatymo laikotarpio su Pirkėju.

Privatumo sąlygos 
Mes garantuojame už Jūsų pateiktų duomenų (elektroninio pašto adreso, vardo, pavardės, adreso ir kt.), atsiskaitymu bei finansines informacijos saugumą ir privatumą.
Jūsų telefono numeris, elektroninio pašto adresas bus naudojamas tik tuo atveju, kai reikės su jumis susisiekti dėl Jūsų užsakymo.
Visa pateikta informacija bus naudojama tik aukščiau pateiktomis salygomis ir jokiu budu neatskleidžiama trečiosioms šalims.

Gerbiami pirkėjai, jeigu sumokėjote už prekę internetine bankininkyste, bet persigalvojote dėl prekės įsigijimo ir norite atšaukti prekės užsakymą arba pinigus į mūsų sąskaitą pervedėte per klaidą, – mes Jums grąžinsime pinigus į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, per tris darbo dienas po Jūsų mokėjimo įskaitymo į mūsų internetinės parduotuvės banko sąskaitą.
*Už prekes galima atsiskaityti tik Lietuvos bankų išduotomis „Visa“, „MasterCard“ kreditinėmis kortelėmis
.